Alege limba: Romana
National Research and Development Institute for Marine Geology and Geoecology
 

Evenimente

16/09/2016 - Concurs de ocupare post Director General INCD Geoecomar

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti,  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti are sediul în Bucureşti, str. Dimitrie Onciul nr. 23 - 25, sectorul 2.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.967 din 15 iunie 2004  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 619 din  8 iulie 2004, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în Anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr. 576/2016.

Componența dosarului de concurs este conform Anexa nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la HG nr. 576/2016.Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni Termen limită
Publicarea anunţului pentru concurs 16.09.2016
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților 30.10.2016
Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I 2.11.2016
Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I 13.11.2016
Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II 15.11.2016
Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător 25.11.2016

Locul de desfăşurare a interviului:
Sediul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare | Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul tehnic al comisiei de concurs.

Date de contact:Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi www.geoecomar.ro.Documente informative:Bibliografie generala:


  • Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324 / 8 iulie 2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 514 din16 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 319 /8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I , nr. 530 din 23 iulie 2003;
  • Hotărârea Guvernului nr. 637/29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003;
  • Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020;
  • Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III);
  • Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2016;