Alege limba: Romana
National Research and Development Institute for Marine Geology and Geoecology
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Projects

Research

The research activity of NIRD Geoecomar is funded through participation in national and international project calls or through direct contracts with Romanian or foreign partners.

In order to increase its scientific and technical capacity, Geoecomar considers the following main financing directions: national project competitions organized by MERYS or by other ministries or governmental agencies, structural funds, extra-budgetary and attracted funds (e.g. donations, sponsorships).

 

For all FP7 funded projects  , the Romanian funding agency is UEFISCDI via the “Capacitati” Programme


Lately the institute participated in competitions launched by the Ministry of Education and Research (Excellency in Research - CEEX, Core Program – PN), by the National Council of Scientific Research in Higher Studies – CNCSIS and by the Romanian Academy (Grants program). In 2007 and 2008, NIRD GeoEcoMar participated in the project calls of the NATIONAL PLAN II, launched by the Ministry of Education, Research and Innovation through the National Agency for Scientific Research (NASR) – National Centre of Programs Management, obtaining funding for 11 projects, 6 of them coordinated by Geoecomar.

NIRD GeoEcoMar carries on a significant international activity within the Framework Programs VI and VII of the European Commission. We are involved in projects financed by other international organisms, like NATO or IAEA Vienna. Bilateral projects with France (IFREMER), Switzerland (CESNE), Italy (ISMAR), Germany (Hamburg University) have been very important for the research strategy of the institute.

NIRD GeoEcoMar provides specialty services and consultancy toeconomic agents from Romania (ex. PETROM, ROMPETROL, CNE, etc) and from abroad (ex. DHV – The Netherlands, JICA - Japan, INDC – Belgium, etc)

 

 

 Click on the above type of project you want to surf

International Projects

 1. New operational steps towards an alliance of European research fleets
  • Acronim: EUROFLEETS2
  • Responsabil: Dr. Gheorghe Oaie
  • Theme / Objectives:
   • EUROFLEETS2 is the enhancement of EUROFLEETS1, with the aim of developing a new pan-European distributed infrastructure with common strategic vision and coordinated access to Research Vessels (RVs) and marine equipment. EUROFLEETS2 will furthermore undertake specific actions to consolidate research fleets’ organization, methodology and tools through operational initiatives (like virtual fleets) leading to more interoperable and cost effective European research fleets.

  • Website: http://intranet.geoecomar.ro/eurofleets2/
 2. Recovery of dredged SEDIments of the PORT of Ravenna and SILicon extraction
 3. Network for environmental assessment and remediation in the aquatic system: Environmental curriculum and training at the postgraduate level
  • Acronim: NEAR 3
  • Responsible: Dr. Ad. Stanica
  • Theme / Objectives:
   • Realizarea unei programe universitare moderne privind managementul resurselor de apa si a zonelor umede, pentru studentii masteranzi si doctoranzi din Europa de Est
  • Website:
 4. International action for sustainability of the Mediterranean and Black Sea environment
  • Acronim: IASON
  • Responsible: Prof. dr. N. Panin
  • Theme / Objectives:
   • Centralizarea datelor de specialitate referitoare la presiunea antropica si apele de coasta (eroziune, poluare)
  • Website: www.iasonnet.gr
 5. EU GEOCAPACITY- Assessing European capacity for geological storage of carbon dioxide
  • Acronim: EU GEOCAPACITY
  • Responsible: Dr. C. Sava
  • Theme / Objectives:
   • Evaluarea potetialului regional si local pentru stocarea CO2
   • Analizarea scenariilor “sursa-transport-depozitare” si evaluarea lor economica
   • Furnizarea unui flux de linii directoare clar, pentru evaluarea capacitatii geologice a Romaniei
  • Website: www.geology.cz/geocapacity
 6. CO2 capture and storage networking extension to new member states
  • Acronim: CO2 Net East
  • Responsible: Dr. C. Sava
  • Theme / Objectives:
   • Cercetari sistematice pentru estimarea capacitatii Romaniei de stocare a bioxidului de carbon
  • Website: co2neteast.energnet.com
 7. Black Sea scientific network
 8. Southern European Seas: Assesing and Modelling Ecosystem changes
  • Acronim: SESAME
  • Responsible: Prof. dr. N. Panin
  • Theme / Objectives:
   • Cercetari marine asupra starii si evolutiei ecosistemelor marine cu efecte asupra dezvoltarii socio-economice a tarilor riverane marilor din sudul Europei (Marea Neagra, Marea Mediterana)
  • Website: www.geoecomar.ro/sesame-ip
 9. Concepts and science for coastal erosion management
  • Acronim: CONSCIENCE
  • Responsible: Dr. A. Stanica
  • Theme / Objectives:
   • Reconsiderarea si redefinirea conceptelor privind transportul sedimentelor in zonele costiere
  • Website: www.conscience-eu.net
 10. Towards Coast to coast networks of Marine Protected Areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
 11. Bridging the gap between adaptation strategies of climate change impacts and European water policies
 12. Evolution du litoral danubien: vulnerabilite et prevention
  • Acronim: ELIDAN
  • Responsible: Dr. S. Radan
  • Theme / Objectives:
   • Efectuarea de inregistrari seismice in doua perimetre reprezentative: zona de varsare a Bratului Sfantu Gheorghe si Lacurile Razim si Golovita in vederea cunoasterii structurii morfo-sedimenare
  • Website:

National Projects (CEEX)

 1. Emisii naturale de gaze cu efect de sera in zonele umede din Romania, cu privire speciala asupra Deltei Dunarii si a zonei litorale a Marii Negre
  • Acronim: GASERO
  • Responsabil: Dr. S .Radan
  • Theme / Objectives:
   • Modelarea emisiilor de biogaze (N2O, CO2 si CH4), in diverse medii acvatice sau terestre, naturale sau amenajate din Delta Dunarii si Zona litorala a Marii Negre;
  • Website: www.geoecomar.ro/gasero/
 2. Sistem topo-hidrografic inteligent pentru imbunatatirea navigatiei fluviale pe sectorul romanesc al Dunarii
  • Acronim: SITRAD
  • Responsible: Dr. C. Sava
  • Theme / Objectives:
   • Crearea unui nucleu de cercetare multidisciplinar (geologie, geofizica, geodezie, topografie)care sa poata fi un partener de incredere la proiectele de cercetare-europene ceea ce faciliteaza dezvoltarea de consortii tehnologice internationale;
   • Accelerarea procesului de aliniere la standardele europeane in domeniul topo-hidrografiei;
  • Website: www.sitrad.ro
 3. Studiul stabilitatii pantei continentale a Marii Neagre in zona acumularilor de hidrati de metan
  • Acronim: STABACUM
  • Responsible: Dr. G. Ion
  • Theme / Objectives:
   • Inregistrari batimetrice si seismo-acustice, prelucrarea datelor geofizice si geologice, analize pe probe;
   • Structurarea datelor sintetizate de catre toti partenerii si realizarea unui Sistem Informational Geografic-GIS
  • Website: www.geoecomar.ro/stabacum/stabacum.htm
 4. Evaluarea riscului de poluare aferent platformelor industriale din bazinul raului Olt, cu focalizare pe ape de suprafatã, ape subterane si sedimente
  • Acronim: EVRIPOL
  • Responsible: Dr. St. Szobotka
  • Theme / Objectives:
   • Colectarea de date geologice, sedimentologice, hidrogeologice si hidrochimice primare din documentatii;
   • Investigarea multidisciplinara a zonei Fagaras-Sibiu;
   • Caracterizarea geoecologica a zonelor Fagaras – Sibiu, orasul Rm. Valcea, zona orasului Slatina;
   • Sinteza rezultatelor obtinute in cadrul proiectului;
   • Propunerea de masuri de reducere/eliminare a consecintelor poluarii apelor de suprafata si subterane si sedimentelor.
  • Website: www.unibuc.ro/ro/pc_evripol_ro
 5. Metode si tehnici moderne de monitorizare si modelare a fenomenelor de instabilitate aferente digurilor si barajelor depozitelor de deseuri din industria extractiva in vederea evitarii dezastrelor ecologice
  • Acronim: GEOBAR
  • Responsible: CS III V. Radulescu
  • Theme / Objectives:
   • Inventarierea depozitelor solide si lichide de deseuri miniere dupa criterii constructive, grad de risc, tip de materiale depuse, etc. Investigatii in situ pentru determinarea starii de siguranta a depozitelor de steril minier;
   • Aplicarea de metode geofizice noi pe teren –electrometrie, georadar si termografia in infrarosu;
   • Studiu pilot –gradul de stabilitate al barajelor si digurilor depozitelor de steril;
   • Posibilitati de implementare a noilor metode de investigatie;
  • Website: www.geocities.com/ceex_geobar/rom_page.html
 6. Aplicatii LIDAR pentru diagnosticarea de la distanta a poluarii accidentale cu produse petroliere in zona costiera a Marii Negre
  • Acronim: LIDIA
  • Responsible: Dr. C. Strechie - Sliwinski
  • Theme / Objectives:
   • Caracterizarea raspunsului de fluorescenta al apei marine costiere in relatie cu originea si continutul acesteia;
   • Diagnosticarea in situ a peliculelor de petrol de la suprafata apei in zona costiera a Marii Negre;
  • Website: inoe.inoe.ro/LIDIA/
 7. Varste absolute prin metode nucleare cu aplicatii in arheologie, geologie si mediu
  • Acronim: VAMNA-AGM
  • Responsible: Dr. D. Jipa
  • Theme / Objectives:
   • Masuratori C14 pe materiale arheologice (ceramici, caramida, tigle, etc);
   • Continuarea unor studii prin datare TL/OSL pe loessurile din sudul Dobrogei si pe profile de loess si paleosoluri pe marginea lacului Mostistea (la sud-est de Bucuresti, in campia Dunarii);
  • Website: www.geocities.com/ceex_geobar/
 8. Platforma stiintifica si de transfer tehnologic in domeniul oceanografiei operationale, vector pentru cresterea securitatii in partea de vest a Marii Negre
 9. Proiect de cercetare asupra tehnologiilor energetice pe baza de hidrogen, utilizabile in vederea valorificarii surselor energetice regenerabile din zona Dobrogei
  • Acronim: HYRES
  • Responsible: -
  • Theme / Objectives:
   • ...
  • Website: -
 10. Cercetari multidisciplinare privind hazardele naturale. Studiu de caz : Producerea fenomenului tsunami in Marea Neagra
  • Acronim: PROFET
  • Responsible: -
  • Theme / Objectives:
   • ...
  • Website: www.profet.ro

National Projects (PN II)

 1. Circulatia apei si sedimentelor pe litoralul romanesc: masuratori cu tehnologii moderne si modelare matematica pentru elaborarea unui sistem suport in luarea deciziilor pentru protectia litoralului
 2. Utilizarea si dezvoltarea de metode noi pentru investigarea si datarea schimbarilor majore de clima si nivel al marii din Delta Dunarii si Marea Neagra in vederea reconstituirii evolutiei si prognozarea riscurilor asociate
  • Acronim: CLIMARISC
  • Responsible: Dr. ing. geolog Oaie Gheorghe
  • Theme / Objectives:
   • Schimbarile de nivel ale oceanelor, topirea ghetarilor si a calotelor polare reprezinta indicatorii de baza ai procesului de incalzire globala. Estimarile elaborate de experti internationali arata ca, datorita acestui fenomen pana in anul 2100 se prevede o crestere a nivelului marii cu ~ 1 m.
  • Website: www.geoecomar.ro/climarisc/climarisc.htm
 3. Studiul complex al ecosistemelor semi-inchise (lacuri alpine si vulcanice) in vederea stabilirii nivelului de referinta pentru aprecierea impactu-lui factorului antropic: lacurile alpine din Masivul Fagaras si lacul Sfanta Ana
 4. Fundamentarea stiintifica, modelarea conceptuala si numerica a structurilor acvifere in vederea protectiei si utilizarii durabile a resurselor de apa subterana din partea sudica a Romaniei
 5. Implicatiile desecarii messiniene a Marii Mediterane asupra evolutiei Bazinului Dacic. Procese fizice, biologice si sedimentare
 6. Marea Neagra: evolutia nannoplnactonului calcaros in ultimii 7.000 de ani. Reconstituiri paleoambientale si paleogeografice
 7. Geo-biodiversitatea Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas. Studii integrate geologice, geografice, biologice pentru imbogatirea patrimoniului natural al parcului si extinderea limitelor acestuia
 8. Arii protejate: evaluarea calitatii mediului in scopul valorificarii resurselor naturale si al dezvoltarii durabile locale
 9. Influenta modificarilor geo-climatice globale si regionale asupra dezvoltarii durabile in Dobrogea
  • Acronim: GLOBE
  • Responsible: -
  • Theme / Objectives:
   • ...
  • Website:
 10. Model nou inovativ utilizat in fundamentarea stiintifica a deciziilor privind protectia si reconstructia ecologica a zonelor umede si conservarea ariilor protejate bazat pe modelarea matematica a dinamicii morfo-hidrografice si a calitatii apei
 11. Evaluarea impactului poluantilor de natura petroliera si a degradarii naturale a hidrocarburilor asupra ecosistemelor acvatice
  • Acronim: IDEA
  • Responsible: -
  • Theme / Objectives:
   • ...
  • Website:

Other Projects

 1. Asistenta tehnica pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare in sectorul comun romanesc – bulgar
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. C. Sava
  • Theme / Objectives:
   • Masuratori batimetrice monobeam
  • Website:
 2. Cartare de mare detaliu, batimetrica, sedimentologica si oceanografica a frontului Deltei Dunarii (golful Musura – Cap Midia) pana la izobata de 20m in vederea stabilirii limitei de est a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si crearii bazei de date pentru elaborarea strategiei am bientale a zonei litorale
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. G. Ion
  • Theme / Objectives:
   • Studii complexe (geologie, sedimentologie, batimetrie, biologie) in vederea stabilirii limitei estice a RBDD intre Sulina si Cap Midia
  • Website:
 3. Realizarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru cele doua proiecte prioritare – Mamaia Sud si Eforie Nord, din cadrul planului „Studiu privind protectia si reabilitarea partii sudice a tarmului romanesc al Marii Negre”
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. Ad. Stanica
  • Theme / Objectives:
   • Studiu de impact de mediu
  • Website:
 4. Studiu amplasare al sondelor 1 Orion, 1 Portita si 1 Histria pe locatie
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. G. Ion
  • Theme / Objectives:
   • Cartare batimetrica si seismo-acustica
  • Website:
 5. Ridicari batimetrice multibeam si probari de sedimente pe bratul Sulina
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. G. Ion
  • Theme / Objectives:
   • Cartare batimetrica si geologica
  • Website:
 6. Ridicari batimetrice, probari si analize de laborator pentru epavele Transilvania si Slatina
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. R. Dimitriu
  • Theme / Objectives:
   • Cartare batimetrica si geologica
  • Website:
 7. Efectuarea de analize de laborator pe probe de apa si sediment
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. D. Secrieru
  • Theme / Objectives:
   • Analize de laborator (granulometrie, geotehnica)
  • Website:
 8. Recoltarea de probe de sedimente din sedimentele de fund ale Marii Negre
  • Acronim:
  • Responsible: Gh. Oaie
  • Theme / Objectives:
   • Prelevari si descrieri de carote
  • Website:
 9. Informatii asupra prezentei materiei organice, deuteriului, hidrogenului sulfurat si gaz hidratilor in Marea Neagra
  • Acronim:
  • Responsible: CS II D. Secrieru
  • Theme / Objectives:
   • Studiu cu caracter informativ asupra prezentei materiei organice, a deuteriului, hidrogenului sulfurat si gaz hidratilor in Marea Neagra
  • Website:
 10. Studiul de impact ambiental pentru investitia „Lucrari de consolidare si protectie a litoralului pe sectorul Nord Midia – Etapa I”
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. Ad. Stanica
  • Theme / Objectives:
   • Studiu de impact de mediu
  • Website:
 11. Delimitarea limitei de vest a litoralului romanesc situat intre Capul Midia si Vama Veche
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. Ad. Stanica
  • Theme / Objectives:
   • Fundamentarea stiintifica a delimitarii catre vest a plajelor
  • Website:
 12. Brosura de popularizare a problemelor legate de eroziunea costiera pe litoralul romanesc al Marii Negre si a planurilor de masuri pentru combaterea eroziunii propuse de catre echipa JICA
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. Ad. Stanica
  • Theme / Objectives:
   • Popularizarea problemelor legate de eroziunea costiera pe litoralul romanesc al Marii Negre
  • Website:
 13. Studiul emisiilor de CO2 la interfata sol/atmosfera in perimetrele Podul Cosnei si Negrisoara – Poiana Negrii in scopul conturarii structurilor favorabile acumularii apelor minerale carbogazoase
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. S. Radan
  • Theme / Objectives:
   • Cartari de gaze pentru izvoarele de ape minerale
  • Website:
 14. Studiu de impact de mediu: amenajare si stabilizare taluz Coronini I si II (jud. Caras Severin)
  • Acronim:
  • Responsible: Dr. T. Brustur
  • Theme / Objectives:
   • Studiu de impact de mediu
  • Website: