Acest site nu mai este actualizat. Pentru a deschide site-ul nou urmăriți linkul de mai jos.
This site is no longer updated. To open the new site please click here: geoecomar.ro
Alege limba: Romana
National Institute for Research and Development on Marine Geology and Geo-ecology – GeoEcoMar
 

National Projects (CEEX)

 1. Emisii naturale de gaze cu efect de sera in zonele umede din Romania, cu privire speciala asupra Deltei Dunarii si a zonei litorale a Marii Negre
  • Acronym: GASERO
  • Responsabil: Dr. S .Radan
  • Theme / Objectives:
   • Modelarea emisiilor de biogaze (N2O, CO2 si CH4), in diverse medii acvatice sau terestre, naturale sau amenajate din Delta Dunarii si Zona litorala a Marii Negre;
  • Website: www.geoecomar.ro/gasero/
 2. Sistem topo-hidrografic inteligent pentru imbunatatirea navigatiei fluviale pe sectorul romanesc al Dunarii
  • Acronym: SITRAD
  • Responsible: Dr. C. Sava
  • Theme / Objectives:
   • Crearea unui nucleu de cercetare multidisciplinar (geologie, geofizica, geodezie, topografie)care sa poata fi un partener de incredere la proiectele de cercetare-europene ceea ce faciliteaza dezvoltarea de consortii tehnologice internationale;
   • Accelerarea procesului de aliniere la standardele europeane in domeniul topo-hidrografiei;
  • Website: www.sitrad.ro
 3. Studiul stabilitatii pantei continentale a Marii Neagre in zona acumularilor de hidrati de metan
  • Acronym: STABACUM
  • Responsible: Dr. G. Ion
  • Theme / Objectives:
   • Inregistrari batimetrice si seismo-acustice, prelucrarea datelor geofizice si geologice, analize pe probe;
   • Structurarea datelor sintetizate de catre toti partenerii si realizarea unui Sistem Informational Geografic-GIS
  • Website: www.geoecomar.ro/stabacum/stabacum.htm
 4. Evaluarea riscului de poluare aferent platformelor industriale din bazinul raului Olt, cu focalizare pe ape de suprafatã, ape subterane si sedimente
  • Acronym: EVRIPOL
  • Responsible: Dr. St. Szobotka
  • Theme / Objectives:
   • Colectarea de date geologice, sedimentologice, hidrogeologice si hidrochimice primare din documentatii;
   • Investigarea multidisciplinara a zonei Fagaras-Sibiu;
   • Caracterizarea geoecologica a zonelor Fagaras – Sibiu, orasul Rm. Valcea, zona orasului Slatina;
   • Sinteza rezultatelor obtinute in cadrul proiectului;
   • Propunerea de masuri de reducere/eliminare a consecintelor poluarii apelor de suprafata si subterane si sedimentelor.
  • Website: www.unibuc.ro/ro/pc_evripol_ro
 5. Metode si tehnici moderne de monitorizare si modelare a fenomenelor de instabilitate aferente digurilor si barajelor depozitelor de deseuri din industria extractiva in vederea evitarii dezastrelor ecologice
  • Acronym: GEOBAR
  • Responsible: CS III V. Radulescu
  • Theme / Objectives:
   • Inventarierea depozitelor solide si lichide de deseuri miniere dupa criterii constructive, grad de risc, tip de materiale depuse, etc. Investigatii in situ pentru determinarea starii de siguranta a depozitelor de steril minier;
   • Aplicarea de metode geofizice noi pe teren –electrometrie, georadar si termografia in infrarosu;
   • Studiu pilot –gradul de stabilitate al barajelor si digurilor depozitelor de steril;
   • Posibilitati de implementare a noilor metode de investigatie;
  • Website: www.geocities.com/ceex_geobar/rom_page.html
 6. Aplicatii LIDAR pentru diagnosticarea de la distanta a poluarii accidentale cu produse petroliere in zona costiera a Marii Negre
  • Acronym: LIDIA
  • Responsible: Dr. C. Strechie - Sliwinski
  • Theme / Objectives:
   • Caracterizarea raspunsului de fluorescenta al apei marine costiere in relatie cu originea si continutul acesteia;
   • Diagnosticarea in situ a peliculelor de petrol de la suprafata apei in zona costiera a Marii Negre;
  • Website: inoe.inoe.ro/LIDIA/
 7. Varste absolute prin metode nucleare cu aplicatii in arheologie, geologie si mediu
  • Acronym: VAMNA-AGM
  • Responsible: Dr. D. Jipa
  • Theme / Objectives:
   • Masuratori C14 pe materiale arheologice (ceramici, caramida, tigle, etc);
   • Continuarea unor studii prin datare TL/OSL pe loessurile din sudul Dobrogei si pe profile de loess si paleosoluri pe marginea lacului Mostistea (la sud-est de Bucuresti, in campia Dunarii);
  • Website: www.geocities.com/ceex_geobar/
 8. Platforma stiintifica si de transfer tehnologic in domeniul oceanografiei operationale, vector pentru cresterea securitatii in partea de vest a Marii Negre
 9. Proiect de cercetare asupra tehnologiilor energetice pe baza de hidrogen, utilizabile in vederea valorificarii surselor energetice regenerabile din zona Dobrogei
  • Acronym: HYRES
  • Responsible: -
  • Theme / Objectives:
   • ...
  • Website: -
 10. Cercetari multidisciplinare privind hazardele naturale. Studiu de caz : Producerea fenomenului tsunami in Marea Neagra
  • Acronym: PROFET
  • Responsible: -
  • Theme / Objectives:
   • ...
  • Website: www.profet.ro

Projects: